top of page

Online Terapiler

01.

Panik bozukluk; panik ataklarla birlikte seyreden, kişinin bedeninde olan fiziksel değişimlerin yarattığı hislere yönelik geliştirdiği korku olarak tanımlanabilir. Bir diğer tanımlamayla panik bozukluk için bir tür bedensel belirtiler fobisi diyebiliriz. Agorafobi ise kişiyi zorda bırakacak fiziksel belirtiler ortaya çıkarsa kaçmanın ya da yardım almanın zor olduğu düşüncesi ile kişinin belirli durumlara girmekten kaçınması olarak tanımlanır.

02.

Sosyal anksiyete bozukluğu temelinde kaygı olan bir problem. Kaygı strese verilen tepkidir. Bedensel ve zihinsel sebeplerden oluştuğu gibi bedensel ve zihinsel sonuçlarında olması mümkündür. Kaygının oluşmasında kişinin zihnine gelen istemsiz, rahatsız edici düşünceler etkili olur.

03.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu, kişiyi ruhen yaralayan yaşantılar sonrasında ortaya çıkan ve bir aydan kısa sürede yatışmayıp süregiden tepkilerdir. Her ne kadar bu tepkiler hemen hemen herkes için stres verici sayılacak yaşantılardan sonra (fiziksel saldırıya uğrama, trafik kazası, cinsel saldırıya uğrama ya da bu gibi yaşamı tehdit eden durumlara tanık olma gibi) ortaya çıkıyorsa da bu belirtilerin süreğenleşmesi bu tepkileri tedavi gerektiren bir psikiyatrik bozukluğa dönüştürmektedir.

04.

Obsesif kompulsif bozukluk, takıntılı düşüncelerin günlük hayatı, hatta yaşamsal aktiviteleri etkileyecek düzeye gelmesi sonucu ortaya çıkan ruhsal bir hastalıktır. Takıntılı düşünce ve dürtüler anlamına gelen obsesyon ile yineleyici zihinsel eylemler ve davranışlar anlamına gelen kompulsiyon davranışları bir araya gelerek hastalığı oluşturur

05.

Yaygın anksiyete bozukluğu, bireylerin görünen, bilinen bir sebep yok iken devamlı olarak endişeli olması, kötü şeylerin başına geleceği beklentisi içerisinde olması ve her olayın en kötü yönünü görerek kaygılanmasıdır.

06.

Majör depresyon, beynin işlevlerinde bozulma ve düzensizliklerin yansıması olarak duygu, düşünce, davranış ve bedensel işlevlerde bozulmanın ortaya çıktığı belirtiler kümesidir.

bottom of page