top of page
About

Yeşim Yılan

Farklı milletlerden grup ve kişilerle 9 yıllık çalışma ve psikoterapi tecrübem bulunmakta. Psikoloji lisansının ardından Travma ve Afet Çalışmaları alanında uzmanlaştığım yüksek lisansımı tamamladım. İnsani yardım alanındaki çalışmalarıma sivil toplumda devam ediyorum. Bireysel psikoterapi görüşmelerimi ise online olarak sürdürmekteyim.  Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Kabul ve Kararlılık terapisi, Sanat terapileri , Mindfulness Temelli Yaklaşımlar, Travma Terapisi, Beden Odaklı Terapiler  çalışmalarımda  yararlandığım ekoller. 

C.C, İST

Yeşim Hanım özellikle kaygı bozukluğu konusunda bana çok yardımcı oldu. Kendinizi daha iyi tanımanızı sağlayan, çok iyi bir psikolog 🙏🏼

B.B, İST.

2 yıllık terapi sürecinde şifalanmama büyük katkısı olan ve terapiye olan inancımı , bakış açımı değiştiren Yeşim hanıma sonsuz teşekkürler.

O.P, İST

Yeşim Hanım ile başladığımız terapide güvenilir ve profesyonel bir noktada durduğumuzu bilmek beni gerçekten mutlu ediyor. Bilgisine ve deneyimine güvenerek gönül rahatlığıyla başvurabilirsiniz. Enerjisi ve ilgisi de çok güzel.
Services
01.

Panik bozukluk; panik ataklarla birlikte seyreden, kişinin bedeninde olan fiziksel değişimlerin yarattığı hislere yönelik geliştirdiği korku olarak tanımlanabilir. Bir diğer tanımlamayla panik bozukluk için bir tür bedensel belirtiler fobisi diyebiliriz. Agorafobi ise kişiyi zorda bırakacak fiziksel belirtiler ortaya çıkarsa kaçmanın ya da yardım almanın zor olduğu düşüncesi ile kişinin belirli durumlara girmekten kaçınması olarak tanımlanır.

02.

Sosyal fobi, diğer insanlarla etkileşimi içeren toplumsal durumlarda ortaya çıkan kaygı bozukluğudur. Rahatsızlık diğer insanlar tarafından olumsuz değerlendirilme ve küçük düşme korkusundan kaynaklanır. Sosyal anksiyete bozukluğu olarak da adlandırılan bozukluk, toplumda yaygın olarak görülen bir sorundur

03.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu, kişiyi ruhen yaralayan yaşantılar sonrasında ortaya çıkan ve bir aydan kısa sürede yatışmayıp süregiden tepkilerdir. Her ne kadar bu tepkiler hemen hemen herkes için stres verici sayılacak yaşantılardan sonra (fiziksel saldırıya uğrama, trafik kazası, cinsel saldırıya uğrama ya da bu gibi yaşamı tehdit eden durumlara tanık olma gibi) ortaya çıkıyorsa da bu belirtilerin süreğenleşmesi bu tepkileri tedavi gerektiren bir psikiyatrik bozukluğa dönüştürmektedir.

04.

Obsesif kompulsif bozukluk, takıntılı düşüncelerin günlük hayatı, hatta yaşamsal aktiviteleri etkileyecek düzeye gelmesi sonucu ortaya çıkan ruhsal bir hastalıktır. Takıntılı düşünce ve dürtüler anlamına gelen obsesyon ile yineleyici zihinsel eylemler ve davranışlar anlamına gelen kompulsiyon davranışları bir araya gelerek hastalığı oluşturur

05.

Yaygın anksiyete bozukluğu, bireylerin görünen, bilinen bir sebep yok iken devamlı olarak endişeli olması, kötü şeylerin başına geleceği beklentisi içerisinde olması ve her olayın en kötü yönünü görerek kaygılanmasıdır.

06.

Majör depresyon, beynin işlevlerinde bozulma ve düzensizliklerin yansıması olarak duygu, düşünce, davranış ve bedensel işlevlerde bozulmanın ortaya çıktığı belirtiler kümesidir.

Psikoloji Hakkında Yazılarım
bottom of page